การศึกษา

เซ็นทรัลโคราช มอบกล่องชูชีพให้ 2 โรงเรียน สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือ เพื่อมื้อน้อง มูลค่ากว่า 105,000 บาท