สัมภาษณ์

เปิดแผนพัฒนารอบด้าน สภาอุตสาหกรรม ยุค “หัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ” เดินชนเป้าหมายใหญ่ “ท่าเรือบก”ต้องลงโคราช