SMEs

พาณิชย์ดันเมืองย่าโมสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนอีสานใต้ หนุนเอสเอ็มอี ใช้นวัตกรรมสร้างโอกาสการทำธุรกิจยุคดิจิทัล