การศึกษา

“อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” โรงเรียนชุมชนวัดรวง โคราช เปิดแผน Fit พิชิตอ้วน 1 ใน 25 โรงเรียนต้นแบบ