ภาพข่าว

โรงแรมสีมาธานี มอบรายได้คอนเสิร์ตการกุศล หนึ่งล้านบาท ให้เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา